Tuyển thư ký khoa Kỹ Thuật và nhân viên phòng quản lý nghiên cứu khoa học

with No Comments

I. Thư ký khoa
– Quản lý và cập nhật thông tin về khoa trên trang facebook và website của khoa.
– Tham gia các cuộc họp khoa và viết biên bản họp
– Quản lý, lưu trữ các tài liệu của khoa
– Tham gia công tác tuyển sinh khi có yêu cầu
– Hỗ trợ giảng viên khoa coi thi
– Hỗ trợ lãnh đạo khoa sắp xếp tổ chức các sự kiện, đưa đón khách của khoa.

II. Phòng nghiên cứu khoa học
– Quản lý, lưu trữ hồ sơ về nghiên cứu khoa học của TTU.
– Cập nhật thông tin khoa học của TTU lên website.
– Xây dựng các biểu mẫu, quy trình đề tài khoa học cấp trường của giảng viên và sinh viên TTU
– Hàng tháng tổng hợp các tin tức về hoạt động khoa học của TTU từ các khoa
– Hỗ trợ giảng viên là chủ nhiệm đề tài trong công việc quản lý các đề tài khoa học liên quan đến thủ tục, biểu mẫu và các đơn vị liên quan,…
– Tìm hiểu và cập nhật tin tức về tài trợ và xin tài trợ cho giảng viên của TTU.
– Hỗ trợ tổ chức các hội thảo, seminar của giảng viên tại TTU.

================
Yêu cầu
1. Tốt nghiệp đại học (ưu tiên khối ngành kỹ thuật, khoa học và công nghệ)
2. Giỏi tiếng Anh
3. Có tư duy logic
4. Năng động