Thông báo về việc cấp học bổng cho sinh viên nhập học vào khoa Kỹ Thuật năm học 2019-2020

with No Comments

Trường Đại học Tân Tạo thông báo cấp 10 suất học bổng đặc biệt cho sinh viên nhập học vào khoa Kỹ Thuật năm học 2019-2020