PGS.TS. Trần Vũ Khanh

Phó Giáo Sư Tiến sĩ Toán học (2010), ĐH Padova, Italy

 

PGS. TS. Trần Vũ Khanh bảo vệ luận án Tiến sĩ năm 2010 tại Đại học Padova, Italy với đề tài “A general method of weights in the ∂-Neumann problem”  (phương pháp tổng quát về trọng số trong bài toán ∂-Neumann). Trước đó anh là giáo viên của trường Phổ Thông Năng Khiếu, Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.  Sau khi hoàn thành chương trình Tiến sĩ, anh tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở nhiều nơi thế giới như Viện Nghiên Cứu Cao Cấp Về Toán (VIASM, Việt Nam), Viện Nghiên Cứu Cao Cấp Hàn Quốc (KIAS, Hàn Quốc), Đại học Quốc Gia Singapore (NUS, Singapore), Đại học Padova (Italy) và Đại học Wollongong (Úc). Anh đã được trao giải thưởng khoa học của Viện Toán Học năm 2011 dành cho những nhà toán học xuất sắc dưới 40 tuổi và được mời đọc báo cáo toàn thể ở Đại Hội Toán Học Việt Nam năm 2013. Bên cạnh đó anh đã hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia của Úc (ARC DECRA) và của Việt Nam (NAFOSTED). Hiện nay anh đang tham gia vào hội đồng biên tập của Journal of Korean Mathematical Society (ISI-SCI), Vietnam Journal of Mathematics (ISI-ESCI), hội đồng khoa học NAFOSTED ngành Toán học.

Ngoài ra trong suốt quá trình hoạt động khoa học của mình, anh đã dành được rất nhiều giải thưởng cũng như tài trợ và công nhận về thành tích xuất sắc của mình như:

 • Học bổng ICE-EM tham gia trường hè Toán học Úc, tại đại học Queensland (7/2006)
 • Học bổng tiến sĩ cho sinh viên quốc tế tại Đại học Padova, Ý (2007-2010)
 • Tài trợ từ Viện toán học quốc gia F. Severi,Ý (6-8/2010).
 • Giải thưởng nghiên cứu khoa học Hiệu trưởng trường Đại học Wollongong, Úc (2015-2016);

Anh còn tham gia hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh, học viên cao học và còn là tác giả của hàng loạt bài báo thuộc các tờ báo có uy tín trên thế giới.

Các lĩnh vực TS. Khanh hiện đang quan tâm và nghiên cứu:

 • Giải tích phức,  (Several Complex Variables), Phương trình đạo hàm riêng (PDEs), Bài toán ngược (Inverse Problem)
 • Khoa học dữ liệu, học máy, trí tuệ nhân tạo (Data Science, Machine Learning, Artificial Intelligence)

Các công bố khoa học gần đây:

  1. (with Andrew Raich) L^p-Estimates for the D-bar_b-equation on a class of infinite type domains, Math. Nachr. 294 (2021), 82-97.

  2. (with Pham Trong Tien) Bergman-Toeplitz operators between weighted L^p-spaces on weakly pseudoconvex domains, J. Geom. Anal. 31 (2021), 46124640.

  3. (with Andrew Raich) The Kohn-Laplace equation on abstract CR manifolds: Global regularity, Trans. Amer. Math. Soc. 373 (2020), 5775–7606.

  4. (with Jiakun Liu, Phung Trong Thuc) Bergman-Toeplitz operators on fat Hartogs trianglesProc. Amer. Math. Soc. 147 (2019), 327-338.
  5. (with Jiakun Liu, Phung Trong Thuc) Bergman–Toeplitz operators on weakly pseudoconvex domainsMath. Z. 219 (2019), 591-607.
  6. (with Luca Baracco, Stefano Pinton) The complex Monge-Amp\`ere equation on weakly pseudoconvex domainsComptes Rendus Math. 355 (2017), 411-414.
  7. (with Nhat-Tan Le, Duy-Minh Dang)A Fourier Sine transform decomposition approach for valuing American knock-out options with time-dependent rebates,  J. Comput. Appl. Math. 317 (2017), 652-671. 
  8. (with Luca Baracco, Stefano Pinton and Giuseppe Zampieri) Holder regularity of the solution to the complex Monge-Amp`ere equation with L^p densityCalc. Val. Partial Differential Equations 55 (2016), 55:74.
  9. (with Ninh Van Thu) Iterates of holomorphic self-maps on pseudoconvex domains of finite and infinite type in $C^n$, Proc. Amer. Math. Soc.  144 (2016),  5197–5206. 
  10. Equivalence of estimates on domain and its boundary, Vietnam J. Math . 44 (2016), 29-48.
  11. Lower bounds on the Kobayashi metric near a point of infinite type, J. Geom. Anal. 26 (2016), 616–629.
  12. (with Stefanno Pinton and Giuseppe Zampieri) Loss of derivatives in the infinite type, Pure Appl. Math. Q. 11 (2015) , 315–327.
  13. (with Ly Kim Ha) Boundary regularity for the Complex Monge-Amp`ere equation on peudoconvex domains of infinite typeMath. Res. Lett. 22, (2015), 467–484.
  14. (with Luca Baracco and Giuseppe Zampieri) Hypoellipticity of the D-bar-Neumann problem at exponentially degenerate points, Asian J. Math. 18 (2014), 623-632.
  15. (with Ly Kim Ha and Andrew Raich) L^p-Estimates for the D-bar-equation on a class of infinite type domains, Internat. J. Math. 25 (2014), 1450106 [15 pages].
  16. (with Giuseppe Zampieri) Precise subelliptic estimates for a class of special domains,  J. Anal. Math. 123 (2014), 171–181.
  17. Lower bound for the geometric type from a generalized estimate in the D-bar-Neumann problem – a new approach by peak functions, Michigan Math. J. 63 (2014), 209–212.
  18. (with Giuseppe Zampieri) Regularity at the boundary and tangential regularity of solutions of the Cauchy-Riemann system, Pacific J. Math. 265 (2013), 491–498.
  19. Supnorm and f-H\”older estimates for D-bar on convex domains of general type in C^2, J. Math. Anal. Appl. 403 (2013), 522–531.

Xem thêm tại đây