TS. Trần Duy Hiến

Tiến sỹ Toán xác suất thống kê (2009), Đại học New Mexico State, Hoa Kỳ.

TS. Trần Duy Hiến tốt nghiệp tiến sĩ Toán chuyên ngành Xác suất thống kê (Probability and Statistics) năm 2009 tại trường Đại học New Mexico State, USA.

Hiện tại anh đang giảng dạy các môn học như: Calculus 1,2,3; Linear Algebra, ODE & PDE, Discrete Maths, Probability and Statistics for Engineering, Probability and Stochastic Process, Bio-Statistics và Business Statistics. Trước khi về công tác tại TTU, TS. Hiến đã tham gia giảng dạy tại trường Đại học Notre Dame và Đại học Central Michigan, USA.

Bên cạnh việc tham gia giảng dạy, “Cấu trúc phụ thuộc của các biến ngẫu nhiên” và “Mô hình xác suất và thống kê cho việc khai thác dữ liệu lớn” là hướng nghiên cứu hiện tại của anh.

Các công bố khoa học gần đây:

[1] Tien-Dung Cao, Dinh-Quyen Nguyen, Hien Duy Tran, “Exploring Message Correlation in Crowd-Based Data Using Hyper Coordinates Visualization Technique”, in Predictive Econometrics and Big Data, Studies in Computational Intelligence Vol 753, Springer .

[2] Hien D. Tran, Uyen H. Pham, Sel Ly, and T. Vo-Duy, “Extraction Dependence Structure of Distorted Copula via a Measure of Dependence”, Annals of Operations Research, Vol. 256, No.2, pp. 221-236, 2017

[3] Hien D. Tran, Son P. Nguyen, Hoa T. Le, and Uyen H. Pham, “An Alternative to p-Values in Hypothesis Testing with Applications in Model Selection of Stock Price Data”, Robustness in Econometrics, Studies in Computational Intelligence, Vol. 692, pp. 305-319, 2017.

Xem thêm tại đây

Hồ sơ trên Scopus (Danh mục những bài báo uy tín)