TS. Trần Anh Tuấn

Tiến sỹ Khoa học Máy tính (2014) Đại học Quốc gia Chonnam (Hàn Quốc)

TS. Trần Anh Tuấn tốt nghiệp tiến sỹ ngành Khoa học Máy tính (Computer Science) tại khoa Điện tử và Kỹ Thuật Máy tính trường Đại học Quốc gia Chonnam Hàn Quốc vào năm 2014, trước đó anh đã bảo vệ luận án thạc sĩ tại Trường Đại học KHTN Tp HCM.

Hiện tại anh đang tham gia giảng các môn như Toán rời rạc (Discrete mathematics), Thiết kế và phân tích thuật toán (Design and Analysis of Algorithms), Học máy (Machine Learning) và Khai thác dữ liệu (Data mining) tại Đại học Tân Tạo.

Bên cạnh đó anh còn là chuyên gia tư vấn cho các dự án về Thị giác máy tính và khoa học dữ liệu cho các công ty FPT Software, DMSpro và PNJ. TS. Tuấn còn thành thạo các ngôn ngữ lập trình như: R, Python, .Net, Javascript và PHP.

Các hướng nghiên cứu hiện tại của TS Tuấn bao gồm: Khai thác dữ liệu, Học máy và Thị giác máy tính.

 

Các công bố khoa học gần đây:

[1] Tran Anh Tuan, Cao Tien-Dung, Truong Huu-Tram. (2019). “DIRAC: A Hybrid Approach to Customer Demographics Analysis for Advertising Campaigns.” 2019 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS)

[2] Tran Anh Tuan, Hoang Thi Kieu Trang, Pham The Bao, Modelling Respiratory Signals by Deformable Image Registration (DIR) on 4 DCT Lung Images, SCIE Submitting, 2018.

[3] Bui Van Thinh, Tran Anh Tuan, Ngo Quoc Viet, Pham The Bao, Content Based Video Retrieval System Using Principal Object Analysis, Journal of Science – Special Issue Natural Sciences and Technology (Hochiminh city University of Education), Vol. 14, No. 9, pp. 24 – 33, 2017

[4] Anh Tuan TRAN , Jin Young KIM, Asmatullah CHAUDHRY, The Bao PHAM, Hyoung-Gook Kim, Visual Observation Confidence based GMM Face Recognition robust to Illumination Impact in a Real-world Database, KSII TRANSACTIONS ON INTERNET AND INFORMATION SYSTEMS, 2016

[5] Nguyen Ho Minh Duy, Tran Anh Tuan, Nguyen Hai Duong, Tran Anh Tuan, Nguyen Kim Dao, Atsuo Yoshitaka and Pham The Bao, 3D-Brain MRI Segmentation Based on Improved Level Set by Rules and Medical Knowledge Combining 3 Classes-EM and Bayesian Method, (Journal of KIIT. Vol. 14, No. 5, pp. 75-88, 2016)

[5] Asmatullah Chaudhry, Jin Young Kim and Tran Anh Tuan, Improved Adaptive Fuzzy Punctual Kriging Filter for Image Restoration, Journal of Innovative Computing Information and Control, Volume 9 Number 2 February 2013 (ISSN 1349-4198)

[6] Asmatullah Chaudhry, M. Arfan Jaffar, Bushra Sikandar, Jin Young Kim, M. Ishtiaq, Tran Anh Tuan, Genetic swarm based robust image watermarking. ICUIMC 2013 (ISBN: 978-1-4503-1958-4)

[7] Asmatullah Chaudhry, Mehdi Hassan, Asifullah Khan, Jin Young Kim, and Tran Anh Tuan, Automatic Segmentation and Decision Making of Carotid Artery Ultrasound Images, Journal of Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 194, pp 185-196, 2013 (Print ISBN 978-3-642-33931-8)