TS. Nguyễn Xuân Hà

Tiến sĩ Điện tử viễn thông (2011), Đại học Saskatchewan, Canada.

TS. Hà hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại Viện khoa học và công nghệ tiên tiến (KASIT) Hàn Quốc vào năm 2007 và anh đã bảo vệ luận án Tiến sĩ vào năm 2011 tại Trường Đại học Saskatchewan – Top 15 trường đại học nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu Canada.

Trong suốt quá trình hoạt động khoa học của mình Anh đã dành được rất nhiều giải thưởng cũng như công nhận về thành tích xuất sắc của mình. Bên cạnh đó Anh còn được mời tham gia phản biện cho rất nhiều tờ báo, tạp chí và hội thảo quốc tế:  IEEE-TCOM, IEEE-TWC, IEEE-TVT, IEEE-COMML, IEEE Wireless Communications Letters, Wireless Personal Communications, ICC, GLOBECOM, WCNC, VTC, ICACT

Hiện nay anh vẫn đang quan tâm và tiếp tục nghiên cứu:

 • Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence);
 • Internet vạn vật (Internet of Things);
 • Thị giác máy tính (Computer Vision)  và
 • Dữ liệu lớn (Big Data).

Các công bố khoa học gần đây:

 • Ha X. Nguyen, Cuu H. Van and Chan Dai Truyen Thai, “Noncoherent Receiver for Decode-and-Forward Cooperative Systems with Multi-Antenna Equipped Destination”, REV Journal on Electronics and Communications.
 • Ha X. Nguyen, Chan Dai Truyen Thai and Nguyen N. Tran, “OSTBC Transmission in MIMO AF Relaying with M-FSK Modulation”, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking.
 • Chan Dai Truyen Thai, Jemin Lee, Ha X. Nguyen, Marion Berbineau, and Tony Q. S. Quek,”Multi-Cell Multi-User Relaying Exploiting Overheard Signals”, IEEE Wireless Communications Letters, vol. 3, pp. 401-404, August 2014
 • Ha X. Nguyen, Nguyen N. Tran and Hai T. Nguyen, “Performance Analysis of Adaptive Decode-and-Forward Relaying in Noncoherent Cooperative Networks”, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2013, 2013:281 doi:10.1186/1687-1499-2013-281
 • Ha X. Nguyen, Ha H. Nguyen and Tho Le-Ngoc,”Amplify-and-Forward Relaying with M-FSK Modulation and Coherent Detection”, IEEE Transactions on Communications, vol. 60, pp. 1555-1562, June 2012
 • Ha X. Nguyen and Ha H. Nguyen, “Selection Combining for Noncoherent Decode-and-Forward Relay Networks”, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2011.
 • Ha X. Nguyen, Ha H. Nguyen, and Tho Le-Ngoc,”Throughput maximisation in non-coherent cooperative networks”, IET Communications, vol. 5, no. 16, pp. 2386-2396, November 2011
 • Ha X. Nguyen and Ha H. Nguyen, “Adaptive Relaying in Noncoherent Cooperative Networks”, IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 58, pp. 3938-3945, July 2010
 • Ha X. Nguyen, Ha H. Nguyen and Tho Le-Ngoc, “Signal Transmission with Unequal Error Protection in Relay Selection Networks”, IET Communications, vol. 4, pp. 1624-1635, September 2010

Hồ sơ trên Scopus (Danh mục những bài báo uy tín)