TS. Dương Hoàng Dũng

Tiến Sĩ Toán Học (2013), Đại Học Leiden, Hà Lan.

Giảng viên hợp tác ngành Khoa học máy tính (Computer Science – CS).

TS. Dương Hoàng Dũng bảo vệ luận án tiến sĩ Toán Học năm 2013 tại Đại Học Leiden, Hà Lan. Sau khi hoàn thành chương trình Tiến Sĩ, Anh tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại Đại Học Bielefeld, Đức; Viện Toán Công Nghiệp tại Đại Học Kyushu, Nhật Bản và Khoa Máy Tính và Công Nghệ Thông Tin tại Đại Học Wollongong, Úc.

Hướng nghiên cứu chính hiện tại của TS. Dũng Dương là về lý thuyết mật mã hậu lượng tử và ứng dụng trong blockchain và học máy (Machine learning).

 

Một số công bố khoa học gần đây:

[1] Priyanka Putta, Willy Susilo, Dung Hoang Duong, Joonsang Baek, Partha Sarathi Roy: Identity-based Unidirectional Proxy Re-Encryption in Standard Model: A Lattice-based Construction, WISA 2020 (Best Paper Award)
[2] Willy Susilo, Dung Hoang Duong, Huy Quoc Le, Josef Pieprzyk: Puncturable Encryption: A Generic Construction from Delegatable Fully Key-Homomorphic Encryption, ESORICS 2020

[3] Huy Quoc Le, Dung Hoang Duong, Ha Thanh Nguyen Tran, , Willy Susilo, Josef Pieprzyk, Thomas Plantard: Lattice Blind Signature with Forward Secrecy, ACISP 2020  (Best Paper Award)

[4] Hiroki Furue, Dung Hoang Duong, Tsuyoshi Takagi: An Efficient MQ-based Signature in the QROM, CANDAR 2019 (Outstanding Paper Award)

[5] Dung Hoang Duong, Huy Quoc Le, Partha Sarathi Roy, Willy Susilo: Lattice-based IBE with equality test in standard model, ProvSec 2019: 1-22

Thông tin chi tiết về TS. Dũng có thể được tìm thấy tại đây