PGS.TS Trần Hoài Nam

PGS. TS. Kỹ thuật Hạt nhân – Viện Công Nghệ Tokyo (Nhật Bản)