Lê Quỳnh Trang

Nghiên cứu sinh- Học bổng MEXT – Chính phủ Nhật Bản chương trình Thạc sĩ tiến sĩ kết hợp tại Đại học quốc gia SOKENDAI.