Phòng thí nghiệm Điện – Điện tử

with No Comments

Sinh viên trong giờ thực hành điện tử cơ bản. Các thiết bị thực hành hiện đại được nhập từ các hãng nổi tiếng của Mỹ, Canada, v.v.

Phòng thí nghiệm Điện-Điện tử có đầy đủ thiết bị hiện đại và cho phép mỗi nhóm thực hành chỉ có tối đa từ 1-2 sinh viên.