Tuyển giảng viên điện điện tử – khoa Kỹ Thuật Đại học Tân Tạo

with No Comments

Khoa Kỹ Thuật Đại học Tân Tạo Tuyển giảng viên điện điện tử:

Hình thức làm việc: Full-time/Toàn thời gian.
Địa điểm làm việc: Tan Tao U. Duc Hoa, Long An/Trường Đại học Tân Tạo, Đức Hòa, Long An.
Số lượng cần tuyển: 01

I. Bảng mô tả công việc 

 • Giảng dạy bằng tiếng Anh (lý thuyết và thực hành) 2 hoặc 3 môn (Nhập môn Kỹ thuật điện và máy tính, Nhập môn về các thiết bị và mạch điện tử, kiến trúc máy tính, trường điện từ, tín hiệu và hệ thống).
 • Giờ giảng dạy: Có thể yêu càu giảng dạy tối đa 9 giờ 1 tuần.
 • Nghiên cứu và tìm quỹ nghiên cứu.
 • Phân công và giám sát luận văn hoặc thực tập sinh viên.
 • Giờ văn phòng: Tối thiểu 8h ( trong ít nhất 2 ngày phân biệt) trên tuần.
 • Quản lý và bảo dưỡng phòng thí nghiệm.

II. Yêu cầu cho ứng viên giảng viên Điện- Điện tử.

 • Có bằng tiến sĩ trong lĩnh vực điện tử và/hoặc kỹ thuật máy tính, hoặc lĩnh vực liên quan nhất.
 • Hồ sơ về nghiên cứu ( ưu tiên quan tâm về về việc ứng dụng IoT)
 • Tiếng Anh tốt (4 kỹ năng)
 • Có động lực đề tái xấy dựng/ cập nhật chương trình đại học vè Kỹ thuật điện tử và máy tính.
 • Có tiềm năng để bảo đảm thành công các khoản tài trợ nghiên cứu từ các nhà tài trợ tổ chức và công nghiệp.

III. Liên hệ:

Phòng Tổ chức- Nhân sự, trường Đại học Tân Tạo. KĐT. E.city Tan Duc, Duc Hoa, Long An
Email: hrdept@ttu.edu.vn
SĐT: 0272 3 762916- (219)
Mr. Dang Hoang Giang, HR Specialist,
Email: giang.dang@ttu.edu.vn
SĐT: 0963520100