Đăng ký hiến máu tình nguyện

with No Comments

• Thực hiện công văn số 06/CV.HMTN ngày 18/01/2022 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An về việc hiến máu tình nguyện tháng 02/2022;
• Thực hiện công văn số 300/SGDĐT-GDTrH ngày 08/02/2022 của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An về việc hiến máu tình nguyện tháng 02/2022;

Khoa Kỹ thuật – Trường Đại học Tân Tạo tuyên truyền, vận động và kêu gọi toàn thể CBCNV, giảng viên và sinh viên của Khoa tham gia hiến máu tình nguyện.

 

Thời hạn đăng ký: từ thứ năm ngày 10/02/2022 đến thứ tư ngày 16/02/2022.

Thông tin chi tiết V/v Đăng ký hiến máu tình nguyện tại đây.

Mẫu đăng ký hiến máu tình nguyện tại đây.