Lê Quỳnh Trang

Nghiên cứu sinh, Đại học quốc gia SOKENDAI, Nhật.