Lê Minh Tấn Trung

Quản lý clb California Centuryon ( trung tâm California cao cấp). California Fitness and Yoga. Tập đoàn CMG.