Giờ làm việc

Thứ 2 – Thứ 6

8:00 sáng – 4:30 chiều

(+84) 272 376 9216

Hotline: 0981 152 153


 ĐẠI HỌC TÂN TẠO

Tòa nhà Gillis Hall, Đại lộ Đại học Tân Tạo, Tân Đức E.City, Đức Hòa, Tỉnh Long An


TS. Trần Duy Hiến

Tiến sỹ Toán xác suất thống kê (2009), Đại học New Mexico State, Hoa Kỳ.

TS. Nguyễn Xuân Hà

Tiến sỹ Điện tử viễn thông (2012), Đại học Saskatchewan, Canada.

TS. Nguyễn Đình Quyền

Tiến sỹ Khoa học Máy tính (2013), Đại học Rostock, Đức.

TS. Cao Tiến Dũng

Tiến sỹ Khoa học Máy tính (2010), Đại học Bordeaux 1, Pháp.

Thỉnh giảng


TS. Trần Vũ Khanh

Tiến sỹ Toán học (2010), ĐH Padova, Italy

TS. Trương Hữu Trầm

Tiến sỹ Khoa học Máy tính (2010), Đại học Nice – Sophia Antipolis, Pháp.