Alumni

Lê Đình Đam

FullStack Developer. Pretty tips company.

Lê Quỳnh Trang

PhD Candidate, National University of SOKENDAI, Japan.

Đào Minh Hùng

Frontend Developer. Simpson Strongtie company.

Lê Quốc Khánh

FullStack developer. Simpson Strongtie company.

Lê Minh Tấn Trung

Manager California Centuryon club (California center). California Fitness and Yoga. CMG Corporation.

Trần Đào Huy Cường

Software Engineer (FullStack). Axon Active VN company.